Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här.

Case:

Hjälp under förändringsarbetet på SF Studios

03 05 2018

När SF Studios tillfälligt behövde förstärka sin HR-funktion tog de hjälp av konsulten Oskar Forsberg från Bonnier Solutions.

– Vi har drivit förändringsarbete tillsammans, säger Kristina Linglöf, ansvarig för HR & Operations på SF Studios.

Oskar Forsberg är en 29-årig personalvetare som har hunnit arbeta i några år med HR i olika positioner. Sedan 2017 är han en av 70 medarbetare inom Bonnier Solutions, Bonnierkoncernens expertis inom ekonomi-, HR- och lönehantering. Bonnier Solutions lockade med möjligheten att få arbeta inom ett service center.
– Jag tycker det är intressant med den inblick man då får i många olika företag. Dessutom är mediebranschen spännande, säger Oskar Forsberg.

I snart 10 månader har han varit uthyrd till SF Studios på 60 procent. Uppdraget är tidsbestämt och stäcker sig till sista maj.

Grundlig genomlysning
Svensk Filmindustri grundades 1919. Under 2016 ändrades namnet till SF Studios. I verksamheten ingår produktion av filmer och tv-serier, distribution på den nordiska och internationella marknaden, inköp av rättigheter samt de digitala tjänsterna SF Anytime och SF Kids Play. Företaget har cirka 150 anställda i fem länder, varav 100 personer finns i Sverige.

Kristina Linglöf ansvarar för HR & Operations där alla supportfunktioner utom finansfunktionen är samlade. Hon började i augusti 2016 och tog då initiativ till en rejäl genomlysning av företagets verksamhet och behov, vilket legat till grund för de utvecklingsinitiativ som har tagits.
– Fokus låg på företagets organisation, kultur, ledarskap och HR-processer. Det fanns många områden att utveckla, säger Kristina Linglöf.

Försommaren 2017 slutade en person inom HR och eftersom förändringsarbetet pågick var det fel tidpunkt att göra en nyrekrytering.
– Jag ville inte ersätta personen rakt av utan ta mig tid och fundera på vilken profil och kompetens jag behövde. Samtidigt var vi i stort behov av support. Bonnier Solutions kontaktades och vi fick möjlighet att anlita Oskar på 60 procent, vilket blev riktigt bra.

Fördelen när man tar hjälp av ett service center inom den egna koncernen, menar Kristina, är att konsulten redan kan alla system och arbetssätt.
– Oskar var på banan efter bara ett par dagar.

Oskar beskriver det som ”full rulle direkt från start ” och håller med om att det gick fort att komma in i arbetet.
– Jag har arbetat med brett HR- och förändringsarbete. Fokus har varit på löneprocesser. Andra uppgifter har varit avtalshantering, arbetsmiljöarbete och utveckling av introduktionsprogrammet för alla nyanställda. Jag har också fungerat som ett stöd i arbetet med GDPR, den nya dataskyddsförordningen.

Kristina Linglöf kunde genomföra nyrekryteringen till HR i lugn och ro sedan hon bestämt vilken profil hon sökte. Den nya personen är på plats och Oskar är kvar maj månad ut för att lämna över men också för att slutföra specifika projekt som han har ansvarat för.

Beskriv fördelarna med att ta in en konsult från Bonnier Solutions.
– Man får precis så mycket eller litet support som man behöver, det ger stor flexibilitet och man kan oftast få hjälp snabbt. Det är mycket vunnit eftersom konsulten redan är familjär med arbetssätt, system och kontaktytor. Det blir så mycket enklare och effektivare, säger Kristina Linglöf.

Vad ska man tänka på när man tar in en konsult?
– Det gäller att vara en tydlig beställare och veta vad man behöver hjälp med. Inledningsvis måste man ge tillräckligt med tid för att personen ska komma in i verksamheten och uppdraget, säger Kristina Linglöf.

– Tydlighet är viktigt så att man som konsult vet vad som förväntas av en och vad som ska prioriteras, tillägger Oskar Forsberg.

FAKTA

Lärdomar från uppdraget

Kristina Linglöf, SF Studios:
Jag har lärt mig mer om hur Bonnier Solutions arbetar och jag har även fått en ökad inblick i hur vi kan arbeta effektivare mellan bolagen.

Oskar Forsberg, Bonnier Solutions:
På SF Studios har jag fått en ökad inblick i strategiskt HR-arbete och jag har även knutit många nya kontakter.

Nolla rosa Created with Sketch.

Fler artiklar

”Jag ser många framtida fördelar med automatiseringen”

Bättre kontroll, färre fel, högre grad av automatisering och mindre personberoende. Det är några av fördelarna med Bonnier Solutions ekonomitjänster som Göran Öhrn vill lyfta fram.

4 snabba med Magnus Janson, HR-direktör

Han har varit med från starten och sett Bonnier Solutions växa till vad det är idag. På vägen har många bra beslut fattats – och några mindre bra – men nu har systemen landat i vad de...

Bonnier Solutions om robotisering

Robotisering med hjälp av innovativa automationsteknologier – det är precis vad senaste utvecklingsprojektet på Bonniers Solutions löneavdelning handlar om.